The Marq

Biểu đồ biến động giá

+8.3%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
148.4 triệu/m²  ~  208.98 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh