The Habitat Bình Dương

Biểu đồ biến động giá

-7.2%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
26.94 triệu/m²  ~  37.02 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh