Tây Nam Hồ Linh Đàm

Biểu đồ biến động giá

+8.3%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá
22.2 triệu/m²  ~  34.53 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh