Sunshine Riverside

Biểu đồ biến động giá

+2.2%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá
31.86 triệu/m²  ~  44.8 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh