Sun Grand City

Biểu đồ biến động giá

+8.1%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá
59.19 triệu/m²  ~  101.18 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh