Royal City

Khu vực

Biểu đồ biến động giá

Biến động-0.9%
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá38.3 triệu/m²  ~  47.6 triệu/m²

So sánh giá

Chưa có thông tin