Riverside Residence

Biểu đồ biến động giá

+6.8%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá
40.61 triệu/m²  ~  58.59 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh