Q7 Boulevard

Khu vực

Biểu đồ biến động giá

Biến động-2.2%
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá38.1 triệu/m²  ~  44.1 triệu/m²

So sánh giá

Chưa có thông tin