Opal Riverside

Biểu đồ biến động giá

-9.1%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
28.79 triệu/m²  ~  47.43 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh