Ocean Vista

Biểu đồ biến động giá

+12.7%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
24.89 triệu/m²  ~  45.45 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh