New Skyline

Biểu đồ biến động giá

+3.5%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
20.83 triệu/m²  ~  26.31 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh