Napoleon Castle I

Biểu đồ biến động giá

+0.8%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
17.93 triệu/m²  ~  25.28 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh