Mường Thanh Khánh Hòa

Biểu đồ biến động giá

-1.9%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
21.68 triệu/m²  ~  27.91 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh