Midtown Phú Mỹ Hưng

Biểu đồ biến động giá

+0.4%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá
50.21 triệu/m²  ~  63.43 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh