M-One Gia Định

Biểu đồ biến động giá

-9.5%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá
33.12 triệu/m²  ~  56.34 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh