Luxury Park Views

Biểu đồ biến động giá

+8.8%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
35.41 triệu/m²  ~  46.81 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh