Lakeside Apartment

Biểu đồ biến động giá

+0.3%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá
14.09 triệu/m²  ~  23.99 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh