La Astoria

Biểu đồ biến động giá

+14.4%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
25.06 triệu/m²  ~  41.31 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh