Heritage West Lake

Biểu đồ biến động giá

+8.6%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Nên mua để ở
Khoảng giá
87.78 triệu/m²  ~  123 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh