MerryLand Quy Nhơn

Biểu đồ biến động giá

-9.9%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Nên mua để ở
Khoảng giá
89.33 triệu/m²  ~  111.11 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh