Hà Nội Golden Lake

Biểu đồ biến động giá

+8.3%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Nên mua để ở
Khoảng giá
98.2 triệu/m²  ~  157.21 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh