Green Bay Premium

Biểu đồ biến động giá

-1.5%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá
18.62 triệu/m²  ~  26.84 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh