Flamingo Cat Ba Beach Resort

Biểu đồ biến động giá

+5.1%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
52.77 triệu/m²  ~  84.53 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh