Eco Smart City Cổ Linh Long Biên

Biểu đồ biến động giá

+8.4%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
25 triệu/m²  ~  29.68 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh