Eco Green Sài Gòn

Biểu đồ biến động giá

+3.7%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá
38.73 triệu/m²  ~  59.08 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh