Diamond Island

Biểu đồ biến động giá

+1.9%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá
49.9 triệu/m²  ~  81.03 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh