Carillon 3

Khu vực

Biểu đồ biến động giá

Biến động0.0%
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá35.6 triệu/m²  ~  53.1 triệu/m²

So sánh giá

Chưa có thông tin