C14 - Bộ Công An

Biểu đồ biến động giá

+1.5%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá đang bất ổn
Khoảng giá
19.93 triệu/m²  ~  23.08 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh