Apec Mandala Wyndham Bình Thuận

Biểu đồ biến động giá

+2.3%
Biến động so với kỳ trước
Gợi ý
Chưa nên mua vì giá cao
Khoảng giá
16.13 triệu/m²  ~  36.97 triệu/m²

Giá tham khảo dự án & khu vực xung quanh